Programmijuhend "Säästlikkus kui elustiil"

HEA LUGEJA

Käesolev programmijuhend on loodud Sillamäe Lastekaitse Ühingu poolt ja valminud pilootprojekti „Säästlikkus kui elustiil“ raames, mis viidi ellu 12 Ida-Virumaa üldhariduskooli kaasabil. Projekti ja loodud programmijuhendi peamised eesmärgid on:

1) muuta tarbimisharjumusi keskkonnasõbralikumaks nii koolis kui ka kodus;

2) edendada võetud kohustuste kirjalikku ülestähendamist läbi elustiililepingu;

3) näidata noortele, et nad saavad oma elustiili ja valikute kaudu ise muutusi ellu viia.

Projekt koosnes töötubade läbiviimisest kõikides kaasatud koolides ning programmijuhendi loomisest.
Programmijuhend „Säästlikkus kui elustiil“ on, nagu eelnevalt mainitud, koostatud samanimelise projekti raames, mida rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnateadlikkuse programmi kaudu. Juhendi alus on Peace Child Internationali ingliskeelne materjal.

 


Lugemiseks kliki pildi peale.

Eesti oludele vastava kohandatud versiooni loomiseks pandi kokku töörühm ja korraldati kokku kolm töökohtumist, kus arutleti programmi sisu üle ning valiti välja interaktiivsed harjutused, mida programmi kaasata. Töökoosolekute eesmärk oli kaasata haridusspetsialiste endid programmijuhendi valmimisse.

Sillamäe Lastekaitse Ühing tänab kõiki projekti partnereid ja programmijuhendi koostamisel osalenuid haridusspetsialiste: Irina Golikova, Tatjana Raudsepp, Angelina Myullyumyaki, Tatjana Terebilova, Tiiu-Marika Puštšenko, Margot Puštšenko, Marika Schasmin, Mari-Liis Renser, Avinurme Gümnaasium, Lyudmila Kondratieva, Irina Derunova, Oksana Poljak, Julia Smirnova, Ljudmila Tiits, Meerike Lepsalu, Irina Putkonen, Margarita Landarskaja, Svetlana Putkonen, Olga Mesilane, Ljudmilla Latt, Jelena Ragni, Jelena Razgonjaeva, Galina Jermolova, Jekaterina Golubtsva, Valentina Ool, Viktoria Mamajeva ja Vassili Domaškevitš.

Eesti- ja venekeelse programmijuhendi koostamisprotsessi juhtis Peace Child Internationali Eesti esindus Peace Child Eesti.

Eriti täname Suurbritannia organisatsiooni ja meie pikaajalist koostööpartnerit Peace Child Internationali eesotsas asutajaliikmete David Woollcombe’i ja Rosey Simondsiga, kes lubasid meil kasutada enda programmi jaoks loodud materjale. 

Head lugemist,

Teie Sillamäe Lastekaitse Ühing 

 

 

 

Peatoimetusetöökoosolek

Peatoimetuse töökoosolek toimub 01.02.14 kell 11:00
Toila Spa Hotelis Banketti saalis. 

Loe veel

Konkursi "Säästliku elustiili meister" tulemused

Projekti "Säästlikkus kui elustiil" raames toimus III töökoosoleku jooksul 14.12.2013 Toila SPA Hotellis toimunud konkursi "Säästliku elustiili meister" Žürii koosolek kus valiti välja esseekonkursile laekunud tööde seast auhinnalised kohad. Autasustamine toimub tunnustusüritusel 01.02.2014 kell 14:00 Toila SPA Hotellis.

Loe veel

Osalejate statistika koolide lõikes

Osalejate statistika koolide lõikes. 
Koolide esindajate ja õpilaste osalemisaktiivsus projekti ürituste raames ning koolide poolse teavitustöö ülevaade. 

Loe veel
Programm: Säästlikkus kui elustiil; Sustainable lifestyle; Säästlik eluviis; Sillamäe Lastekaitse Ühing; www.sscw.ee; www.sustainable.sscw.ee