Sillamäe Lastekaitse Ühing sai valmis projekti "Säästlikkus kui eslustiil" programmijuhend õpetajatele

27.03.2014

Sillamäe Lastekaitse Ühing on loonud uue raamatu "Programmijuhend õpetajatele: Säästlikkus kui eslustiil" pilootprojekti raames. 
Programmijuhend „Säästlikkus kui elustiil“ on, nagu eelnevalt mainitud, koostatud samanimelise projekti raames, mida rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnateadlikkuse programmi kaudu. Juhendi alus on Peace Child Internationali ingliskeelne materjal.
Eesti oludele vastava kohandatud versiooni loomiseks pandi kokku töörühm ja korraldati kokku kolm töökohtumist, kus arutleti programmi sisu üle ning valiti välja interaktiivsed harjutused, mida programmi kaasata. Töökoosolekute eesmärk oli kaasata haridusspetsialiste endid programmijuhendi valmimisse.

Sillamäe Lastekaitse Ühing tänab kõiki projekti partnereid ja programmijuhendi koostamisel osalenuid haridusspetsialiste: Irina Golikova, Tatjana Raudsepp, Angelina Myullyumyaki, Tatjana Terebilova, Tiiu-Marika Puštšenko, Margot Puštšenko, Marika Schasmin, Mari-Liis Renser, Avinurme Gümnaasium, Lyudmila Kondratieva, Irina Derunova, Oksana Poljak, Julia Smirnova, Ljudmila Tiits, Meerike Lepsalu, Irina Putkonen, Margarita Landarskaja, Svetlana Putkonen, Olga Mesilane, Ljudmilla Latt, Jelena Ragni, Jelena Razgonjaeva, Galina Jermolova, Jekaterina Golubtsva, Valentina Ool, Viktoria Mamajeva ja Vassili Domaškevitš.

Eesti- ja venekeelse programmijuhendi koostamisprotsessi juhtis Peace Child Internationali Eesti esindus Peace Child Eesti.

Eriti täname Suurbritannia organisatsiooni ja meie pikaajalist koostööpartnerit Peace Child Internationali eesotsas asutajaliikmete David Woollcombe’i ja Rosey Simondsiga, kes lubasid meil kasutada enda programmi jaoks loodud materjale.

Kujundatud raamat valmistatakse projekti II osas sügisel 2014. 

Lisainfo: Vassili Golikov ske@sscw.ee, 55602993

Sillamäe Lastekaitse Ühing propageerib jätkusuutlikku elustiili Eestimaa koolides.

20.02.2014

Sillamäe Lastekaitse Ühing viis ellu 2013/2014 õppeaastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud pilootprojekti "Säästlikkus kui elustiil", mis oli suunatud Ida-Virumaa üldhariduskoolide õpilastele orienteeruvas vanuses 13-16 eluaastat. Projekt lähtus põhimõtetest, et iga üksikisik saab muuta planeedi elukäiku ning noorena loodud jätkusuutliku (säästliku) elustiili harjumus aitab tagada selle jätkumist ka edaspidises elus. Pilootprojekt viidi ellu Ida-Virumaa näitel ja projektiga liitus kokku 12 kooli üle Ida-Virumaa.

P
rojekti peaeesmärgiks oli luua olemasoleva Suurbritannia organisatsiooni Peace Child Internationali poolt loodud programmi „Be the change“ põhjal Eesti oludele vastav säästlikku elustiili propageeriv põhikooliõpilastele suunatud õppeprogramm, mille loomiseks viidi läbi töötoad üldhariduskoolides ja pandi kokku kõikide kaasatud koolide õpetajatest koosnev töögrupp.
Programmi eesmärkideks oli:
1) Muuta tarbimisharjumusi nii koolis kui kodus. 
2) Edendada võetud kohustuste kirjalikku ülestähendamist läbi nn elustiili lepingu. 
3) Näidata noortele, et nad saavad ise ellu viia muutusi oma elustiili ja valikute kaudu.  

Projekti tegevused koosnesid järgmistest osadest:
Projekti lõppüritus ning kõikide koolide ja aktiivsemate noorte tunnustamine toimus jaanuarikuus. Viimane versioon programmist valmib märtsikuu lõpuks nii eesti kui vene keeles. Juhendi trükiks ja turundamiseks on Sillamäe Lastekaitse Ühing esitanud Keskkonnainvesteeringute Keskusele jätkuprojekti. II osa keskendub sellele, et õpetatad/spetsialistid üle Eesti saaksid kasutada programmi oma koolides/organisatsioonides.
Projektiinfo ja õppematerjalide koondamiseks on Sillamäe Lastekaitse Ühingu kodulehe juurde loodud sellele projektile eraldi alaleht aadressile www.sustainable.sscw.ee.

Käesolevat projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus ja toetasid meie suurtoetajad AS Tallink Grupp, Tallink Hotels, Toila Spa Hotel  ja MTÜ Peace Child Eesti.

Lisainfo: Vassili Golikov, "Säästlikkus kui elustiil” projektijuht, tel: 55602993, e-mail: vassili at sscw dot ee.

24.01.2014 Peatoimetuse töökoosolek toimub 01.02.14 Toilas.

13.01.2014 Projekti tänuüritus ja konkursi auhindade jagamine toimub 01.02.14 Toila Spa Hotellis.

27.11.2013 14. Detsembril 2013 toimub õppejuhendi valmistamise kolmas töökoosolek Toila Spa Hotellis projekti "Säästlikkus kui elustiil" raames.


Arhiiv

Peatoimetusetöökoosolek

Peatoimetuse töökoosolek toimub 01.02.14 kell 11:00
Toila Spa Hotelis Banketti saalis. 

Loe veel

Konkursi "Säästliku elustiili meister" tulemused

Projekti "Säästlikkus kui elustiil" raames toimus III töökoosoleku jooksul 14.12.2013 Toila SPA Hotellis toimunud konkursi "Säästliku elustiili meister" Žürii koosolek kus valiti välja esseekonkursile laekunud tööde seast auhinnalised kohad. Autasustamine toimub tunnustusüritusel 01.02.2014 kell 14:00 Toila SPA Hotellis.

Loe veel

Osalejate statistika koolide lõikes

Osalejate statistika koolide lõikes. 
Koolide esindajate ja õpilaste osalemisaktiivsus projekti ürituste raames ning koolide poolse teavitustöö ülevaade. 

Loe veel
Programm: Säästlikkus kui elustiil; Sustainable lifestyle; Säästlik eluviis; Sillamäe Lastekaitse Ühing; www.sscw.ee; www.sustainable.sscw.ee