Töötoad

Koostöös kooliõpetajatega viiakse Ida-Virumaa koolides läbi säästliku elustiili töötoad kokku 5 alateemal: 
1) Vesti;                4) Toit; 
2) Jäätmed;           5) Transport. 
3) Energia;

Miks me valisime need teemad?
1) Vesi; - sest ligi 75% Eestimaa elanikest tarbib veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuseid, aga 25% elanikel (enamasti maal) seda võimalust ei ole.

2) Jäätmed - sest jäätmeteke on tihedalt seotud tarbimis-harjumuste ja energiaprobleemidega.

3) Energia - sest tarbides rohkem energiat ka saastad rohkem.

4) Toit - sest Eestis valmistatud jogurtit süües käitud sa keskkonnasõbralikumalt kui Hispaania jogurtit eelistades

5) Transport - sest 1 kilomeetri pikkust teelõiku läbides paiskad autoga õhku keskmiselt 0,28 kg süsihappegaasi

Töötoad on suunatud 13-16 aastastele ja otseselt individuaalsete käitumisharjumuste käsitlemisele, mille jooksul jagatakse üldinformatsiooni säästliku elustiili olemusest ja praktiseerimisest ja viiakse läbi käitumise mõjutamisele suunatud interaktiivseid harjutusi ülalpool väljatoodud alateemadel, millest iga osalev kool on teinud oma valiku. Olulise osana järgneb töötoa läbiviimisele n-ö lifestyle contract, mis koostöös kooli õpetajaga kogutakse hiljem kokku, ning selle kaudu saab hinnata töötoa tegelikku mõju noortele. Tegemist on kirjaliku nn elustiili lepinguga, mille eesmärgiks on, et õpilased võtaksid endale kohustuse oma käitumist muuta ja seeläbi saaksid ka säästlikust elustiilist konkreetset kogemust. Leping koosneb kahest osast. Esmases järjekorras vastavad osalejad küsimustele sellest vaatenurgast, et mida ja kui palju nad hetkel säästliku elustiili elamiseks ära teevad. Seejärel iga õpilane võtab endale konkreetsed kohustused valdkondades, kus ta saaks midagi paremini teha ja teeb nelja nädala jooksul ülestähendusi.
 

Peatoimetusetöökoosolek

Peatoimetuse töökoosolek toimub 01.02.14 kell 11:00
Toila Spa Hotelis Banketti saalis. 

Loe veel

Konkursi "Säästliku elustiili meister" tulemused

Projekti "Säästlikkus kui elustiil" raames toimus III töökoosoleku jooksul 14.12.2013 Toila SPA Hotellis toimunud konkursi "Säästliku elustiili meister" Žürii koosolek kus valiti välja esseekonkursile laekunud tööde seast auhinnalised kohad. Autasustamine toimub tunnustusüritusel 01.02.2014 kell 14:00 Toila SPA Hotellis.

Loe veel

Osalejate statistika koolide lõikes

Osalejate statistika koolide lõikes. 
Koolide esindajate ja õpilaste osalemisaktiivsus projekti ürituste raames ning koolide poolse teavitustöö ülevaade. 

Loe veel
Programm: Säästlikkus kui elustiil; Sustainable lifestyle; Säästlik eluviis; Sillamäe Lastekaitse Ühing; www.sscw.ee; www.sustainable.sscw.ee